ตัวฉัน

posted on 31 Jan 2009 11:23 by i--smile

 

คนทั่วไปเรียก:มาย

สถานะ:เป็นนักเรียน ม.ปลาย

 

 

ท้องฟ้า

อากาศเย็น

ธรรมชาติ

เป็นตัวของตัวเอง

การ์ตูน

เขียนไดอารี่

ท่องเที่ยว

ล่องลอย