เตือนใจ

posted on 09 Feb 2009 11:56 by i--smile

 

บทเรียนตรงหน้า อาจจะดูโหดร้าย

บีบคั้นรุนแรงราวกับนรก

ถ้าเราคิดว่านรกตรงหน้าเกิดขึ้นเพื่อลงโทษทำให้เราทุกข์ทรมาน

เราเข้าใจผิด นรกตรงหน้าไม่ได้ต้องการลงโทษเรา

 แต่ต้องการที่จะสอนให้เรารู้ว่า

ถ้าเรายังคิดแบบเดิม มีคุณภาพของใจแบบเดิม

เราจะต้องติดอยู่ในนรกตลอดไป

 

 

 

 

"จงออกจากพันธนาการของความเคยชิน 

หลบเลี่ยงจากกับดักทางความคิด 

หลีกหนีจากสิ่งที่ทำให้เราหลงจาก ความถูกต้อง 

 แล้วคุณจะพบสิ่งที่เรียกว่า  "ความเป็นจริง"